เข้าสู่ระบบ


KPRU-CEAS

ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สอบถามข้อมูล 055-706-555 ต่อ 0 หรือ 1103

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 098-461-6987

นางสาววรรณภา บุญมาก 061-074-0020

ระบบรับสมัครสอบแข่งขัน ปิดครับ!!!