สมัครสอบแข่งขัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


KPRU-CEAS

งานบริหารทรัพยากรบุคคลและนิติกร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ไม่มีการรับสมัครสอบแข่งขัน

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ